پاورپوینت استفاده از بازی جهت آموزش فعالیت های خاص

پاورپوینت استفاده از بازی جهت آموزش فعالیت های خاص

پاورپوینت استفاده از بازی جهت آموزش فعالیت های خاص

پاورپوینت بی نظیر استفاده از بازی جهت آموزش فعالیت های خاص، از 12 اسلاید پر از مطالب و عکس های مرتبط با موضوع تهیه شده که جهت ارائه و سمینار نیز مناسب می باشد. برخی از سرفصل های این فایل عبارتند از:

 

 تعیین و انتخاب موضوع

 تعیین هدف از بازی

 تعیین فعالیت های مرتبط با هدف

 تعیین هدف از بازی

 تعیین فعالیت های مرتبط با هدف

 مشخص کردن امکانات و شرایط لازم با توجه به اهداف

تدوین گزارش تحقیق

  منابع


خرید آنلاین